Wesprzyj projekty realizowane przez Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne

     Od wielu lat Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne realizuje projekty z myślą o całym środowisku genealogów. Rozpoczęliśmy naszą działalność od realizacji projektu indeksacji akt metrykalnych z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, w którym udało się zgromadzić do chwili obecnej (październik 2012) ponad 2 400 000 indeksów osób. Indeksy te są umieszczone w naszej bazie (POMGENBAZA). W projekcie tym bierze czynny udział bardzo wielu wolontariuszy (lista uczestników indeksacji). Projekt indeksacji jest jednym z naszych głównych celów działalności, ale nie jedynym.

     W związku z wywiezieniem ksiąg parafialnych do Niemiec w okresie II Wojny Światowej nastąpiła ich częściowa dekompletacja. Część ksiąg została przekazana do Archiwum Diecezjalnego w Regensburgu, a te najbardziej zniszczone do Archiwum Państwowego w Lipsku i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Na mocy porozumienia pomiędzy Episkopatami Polskim i Niemieckim księgi z Regensburga wróciły do Polski i obecnie znajdują się w Archiwach Diecezjalnych na terenie Polski.
    W pewnym momencie, wśród członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego powstał pomysł, aby PTG nawiązało kontakt z Archiwum Państwowym w Gdańsku i zaproponowało pomoc w digitalizacji i indeksacji zasobów metrykalnych tego Archiwum, włączając w to akta metrykalne Urzędów Stanu Cywilnego.
    Wraz z nawiązaniem tej współpracy rozpoczął się nowy etap działalności naszego Towarzystwa. W miarę naszych skromnych sił i środków podjęliśmy się wsparcia działań Archiwum Państwowego w digitalizacji jego zasobów. Dla potrzeb projektu digitalizacji zakupiliśmy ze środków Towarzystwa sprzęt (statywy, sprzęt fotograficzny, dyski ).

Nasza praca zaowocowała do chwili obecnej wykonaniem ponad 250.000 zdjęć akt metrykalnych.

     Obecnie zwracamy się do naszych sympatyków o wsparcie realizowanych przez Towarzystwo projektów i wpłaty darowizn na zakup sprzętu niezbędnego do kontynuowania digitalizacji (w tej chwili istnieje pilna potrzeba zakupu lustrzanki Canon). Jak dotąd na nasze konto wpłynęło 2760 PLN. Dziękujemy :-)

Wasza pomoc dla naszych projektów zapewni spokojną pracę przy ich realizacji.

Wpłatę darowizny można dokonywać na konto Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego z dopiskiem: „Darowizna dla PTG".

Wpłaty z Polski :
Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Al. Niepodległości 797A
81-810 Sopot

BZ WBK S.A. Numer konta 34 1090 1098 0000 0001 1694 6431

Wpłaty z zagranicy:
Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Al. Niepodległości 797A
81-810 Sopot
SWIFT CODE (BIC) WBKPPLPP Numer konta IBAN PL34 1090 1098 0000 0001 1694 6431

Dziękujemy wszystkim darczyńcom. Na nasze konto wpłynęło do tej pory 2760 PLN.

PLN EUR USD
10 PLN PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie 5 EUR PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie 5 USD PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie
25 PLN PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie 15 EUR PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie 15 USD PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie
50 PLN PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie 25 EUR PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie 25 USD PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie
dowolna kwota PLN PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie
dowolna kwota EUR PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie
dowolna kwota USD PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie